สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์


ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OBEC
- ระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ
- ระบบสลิปเงินเดือนค่าจ้างประจำ
- ระบบสลิปเงินดือนข้าราชการบำนาญ
- ระบบสลิปเงินเดือนพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างฯ
- Acc Online (โปรแกรมบริหารงานการเงิน)
- e-Money ระบบเงินเดือนข้าราชการครูฯ
- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
- แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการความรู้ KM

ข้อมูลพื้นฐาน

- ที่ตั้ง
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- ค่านิยม (Values)
- อัตลักษณ์ (Identity)
- เอกลักษณ์ (Uniqueness)
- พันธกิจ (Missions)
- เป้าประสงค์ (Goals)
- ยุทธศาสตร์ (Strategic)
- ประวัติสำนักงาน
- ตราสัญลักษณ์

ทำเนียบผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้อำนวยการเขต
- คณะกรรมการเขตพื้นที่
- ทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 1
- ผู้อำนวยการกลุ่ม
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงาน

- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ข้อมูลโรงเรียน

- อำเภอเมือง
- อำเภอแม่เมาะ
- อำเภองาว
- อำเภอห้างฉัตร

ติดต่อเรา

- ติดต่อเรา

 

 

 

ข้อมูล : แผนผังเว็บไซต์ เผยแพร่โดย : administrator View : 193


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.201.102
Online อยู่ : 4
วันนี้ 251
เมื่อวานนี้ 261
เดือนนี้ 3,506
ปีนี้ 13,363
รวมทั้งหมด 13,363
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 19-12-2018 )