สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

ประวัติสำนักงาน

สถานที่ตั้ง

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ถนนลำปาง – งาว
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000 โทรศัพท์ 054-335068-9, 054-335066-7  และ
054-334370 โทรสาร 054-335065  เว็บไซต์สำนักงาน   www.lpg1.go.th

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  4  อำเภอ 41 ตำบล 384 หมู่บ้าน  คือ  อำเภอเมืองลำปาง 

อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ  โรงเรียนในสังกัดภาครัฐจำนวน 131 โรงเรียน ภาคเอกชนในระบบ 23 โรงเรียน  ภาคเอกชนนอกระบบ จำนวน  76 โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(โดยครอบครัว Home school) จำนวน 1 แห่ง 

พื้นที่ติดต่อ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

             ทิศเหนือ                ติดต่อกับ อำเภอแจ้ห่ม  อำเภอเมืองปาน  อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

             ทิศใต้                    ติดต่อกับ   อำเภอแม่ทะ  อำเภอเกาะคา  อำเภอเสริมงาม   จังหวัดลำปาง
             ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ   จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา
             ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ   จังหวัดลำพูน

แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

ข้อมูล : ประวัติสำนักงาน เผยแพร่โดย : administrator View : 144


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.185.49
Online อยู่ : 3
วันนี้ 251
เมื่อวานนี้ 243
เดือนนี้ 2,534
ปีนี้ 12,391
รวมทั้งหมด 12,391
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 14-12-2018 )