สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

อำเภองาว

อำเภองาว

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เครือข่าย ตำบาล อำเภอ
1 52010120 แม่แป้นวิทยา ขุนงาว นาแก งาว
2 52010121 แม่ฮ่างวิทยา ขุนงาว นาแก งาว
3 52010123 บ้านโป่ง ผาไท บ้านโป่ง งาว
4 52010124 บ้านสบพลึง ผาไท บ้านโป่ง งาว
5 52010125 บ้านใหม่ ผาไท บ้านโป่ง งาว
6 52010127 ชุมชนบ้านร้อง ขุนงาว บ้านร้อง งาว
7 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ขุนงาว บ้านร้อง งาว
8 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
สาขาบ้านแม่งาว
ขุนงาว บ้านร้อง งาว
9 52010130 ผาแดงวิทยา ขุนงาว บ้านร้อง งาว
10 52010131 บ้านแม่งาวใต้ ขุนงาว บ้านร้อง งาว
11 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ขุนงาว บ้านร้อง งาว
12 52010134 บ้านหวด ผาไท บ้านหวด งาว
13 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ผาไท บ้านหวด งาว
14 52010136 บ้านปางหละ ผาไท บ้านหวด งาว
15 52010138 ชุมชนบ้านแหง ผาไท บ้านแหง งาว
16 52010140 บ้านบ่อห้อ ผาไท บ้านแหง งาว
17 52010143 บ้านห้วยหก ขุนงาว บ้านอ้อน งาว
18 52010145 บ้านอ้อน ขุนงาว บ้านอ้อน งาว
19 52010147 บ้านแม่กวัก ขุนงาว บ้านอ้อน งาว
20 52010149 บ้านห้วยอูน ขุนงาว ปงเตา งาว
21 52010150 บ้านขุนแหง ขุนงาว ปงเตา งาว
22 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ขุนงาว ปงเตา งาว
23 52010155 บ้านแม่ตีบ ผาไท แม่ตีบ งาว
24 52010156 บ้านงิ้วงาม ผาไท แม่ตีบ งาว
25 52010157 บ้านทุ่ง ผาไท แม่ตีบ งาว
26 52010159 บ้านหลวงใต้ ผาไท หลวงใต้ งาว
27 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ผาไท หลวงเหนือ งาว
28 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ผาไท หลวงเหนือ งาว

 

ข้อมูล : อำเภองาว เผยแพร่โดย : View : 351


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.185.49
Online อยู่ : 3
วันนี้ 251
เมื่อวานนี้ 243
เดือนนี้ 2,534
ปีนี้ 12,391
รวมทั้งหมด 12,391
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 14-12-2018 )