สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

อำเภอเมือง

อำเภอเมือง

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เครือข่าย ตำบาล อำเภอ
1 52010001 วัดหลวงวิทยา เมืองเขลางค์ กล้วยแพะ เมือง
2 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองเขลางค์ กล้วยแพะ เมือง
3 52010005 บ้านกาศเมฆ ชมพูทอง ชมพู เมือง
4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า ชมพูทอง ชมพู เมือง
5 52010007 บ้านหนองยาง ชมพูทอง ชมพู เมือง
6 52010008 บ้านพระบาท เมืองเขลางค์ พระบาท เมือง
7 52010009 บ้านโทกหัวช้าง เมืองเขลางค์ พระบาท เมือง
8 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพูทอง ชมพู เมือง
9 52010015 บ้านหมอสม ชมพูทอง ปงแสนทอง เมือง
10 52010016 บ้านสำเภา ชมพูทอง ปงแสนทอง เมือง
11 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) จามเทวี ต้นธงชัย เมือง
12 52010023 ธงชัยวิทยา จามเทวี ต้นธงชัย เมือง
13 52010024 บ้านทุ่งฝาย จามเทวี ทุ่งฝาย เมือง
14 52010025 บ้านท่าโทก จามเทวี ทุ่งฝาย เมือง
15 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 จามเทวี นิคมพัฒนา เมือง
16 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 จามเทวี นิคมพัฒนา เมือง
17 52010034 วัดน้ำโท้ง แม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง
18 52010042 บ้านห้วยเป้ง แม่ตุ๋ย บ้านค่า เมือง
19 52010043 ทุ่งฝางวิทยา แม่ตุ๋ย บ้านค่า เมือง
20 52010044 วัดค่ากลาง แม่ตุ๋ย บ้านค่า เมือง
21 52010045 วัดทุ่งโจ้ แม่ตุ๋ย บ้านค่า เมือง
22 52010046 บ้านสบค่อม แม่ตุ๋ย บ้านค่า เมือง
23 52010047 บ้านบ่อหิน แม่ตุ๋ย บ้านเป้า เมือง
24 52010048 วัดบ้านเป้า แม่ตุ๋ย บ้านเป้า เมือง
25 52010051 แม่ก๋งวิทยา แม่ตุ๋ย บ้านเป้า เมือง
26 52010052 บ้านแม่อาง ชาวเขื่อน บ้านแลง เมือง
27 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ชาวเขื่อน บ้านแลง เมือง
28 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา ชาวเขื่อน บ้านแลง เมือง
29 52010056 บ้านหัวทุ่ง ชาวเขื่อน บ้านแลง เมือง
30 52010059 วัดเสด็จ ชาวเขื่อน บ้านเสด็จ เมือง
31 52010060 ชุมชนบ้านทราย ชาวเขื่อน บ้านเสด็จ เมือง
32 52010061 บ้านทรายมูล ชาวเขื่อน บ้านเสด็จ เมือง
33 52010063 บ้านจำค่า ชาวเขื่อน บ้านเสด็จ เมือง
34 52010064 บ้านเอื้อม แม่ตุ๋ย บ้านเอื้อม เมือง
35 52010065 บ้านทุ่งกล้วย แม่ตุ๋ย บ้านเอื้อม เมือง
36 52010066 วัดบ้านฮ่อง แม่ตุ๋ย บ้านเอื้อม เมือง
37 52010069 วัดบ้านสัก แม่ตุ๋ย บ้านเอื้อม เมือง
38 52010070 บ้านแม่เฟือง แม่ตุ๋ย บ้านเอื้อม เมือง
39 52010071 บ้านหมากหัววัง ชาวเขื่อน บุญนาคพัฒนา เมือง
40 52010072 บ้านบุญนาค ชาวเขื่อน บุญนาคพัฒนา เมือง
41 52010073 วัดบ้านแลง ชาวเขื่อน บุญนาคพัฒนา เมือง
42 52010075 วัดนาน้อย ชมพูทอง ปงแสนทอง เมือง
43 52010077 บ้านกาด ชมพูทอง ปงแสนทอง เมือง
44 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย ชมพูทอง ปงแสนทอง เมือง
45 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง ชมพูทอง ปงแสนทอง เมือง
46 52010082 วัดต้นต้อง เมืองเขลางค์ พิชัย เมือง
47 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) เมืองเขลางค์ พิชัย เมือง
48 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองเขลางค์ พิชัย เมือง
49 52010085 บ้านปงวัง เมืองเขลางค์ พิชัย เมือง
50 52010088 บ้านปงสนุก จามเทวี เวียงเหนือ เมือง
51 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จามเทวี เวียงเหนือ เมือง

 

ข้อมูล : อำเภอเมือง เผยแพร่โดย : View : 679


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.185.49
Online อยู่ : 1
วันนี้ 264
เมื่อวานนี้ 243
เดือนนี้ 2,547
ปีนี้ 12,404
รวมทั้งหมด 12,404
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 14-12-2018 )