สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-12-06] แผนโรงเรียนขนาดเล็กฉบับปรับปรุง(ปีการศึกษา 2562-2565) View : 10

[2018-10-30] นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 View : 51

[2018-10-30] แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 View : 57

[2018-10-16] ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) View : 46

[2018-06-28] รายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง View : 72

[2018-06-25] รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 View : 52

[2018-06-25] ประกาศเจตจำนง 3 ภาษา (ฉบับแก้ไข) View : 48

[2018-06-01] คู่มือการปฏิบัติงานแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 View : 84

[2018-05-31] ประกาศเขตสุจริต สพป.ลำปาง เขต 1 View : 59

[2018-05-31] แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย View : 57

[2018-05-31] 10 มิถุนายน 2559 View : 53

[2018-05-31] เล่มแผนเขตปี60-ปรับ-7-กค.60 View : 63

[2018-05-31] แผ่นพับรายงานตั้งงบ 62 ลงทุน View : 34

[2018-05-31] แผ่นพับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง View : 30

[2018-05-31] แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 ตั้งงบดำเนินงาน View : 39

[2018-05-31] แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างปี ระยะ 3 ปี 2563-2565 งบลงทุน View : 24

[2018-05-31] แผนเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 View : 30


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.185.49
Online อยู่ : 2
วันนี้ 263
เมื่อวานนี้ 243
เดือนนี้ 2,546
ปีนี้ 12,403
รวมทั้งหมด 12,403
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 14-12-2018 )