สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

เรื่อง การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เรียน  ผอ.สพท. ทุกท่าน /เรื่อง การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

3 ม.ค. 61
เรียน  ผอ.สพท. ทุกท่าน
เรื่อง การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

     ตามที่มีนโยบายในการดำเนินการให้ สพท. และโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการใช้เครือข่าย Moenet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายในพื้นที่ของโรงเรียน นั้น ทั้งนี้ สพฐ.ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบกับโรงเรียนในบางพื้นที่ที่ไม่มีผู้ให้บริการเครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ  และบางโรงเรียนอาจมีข้อจำกัดในงบประมาณที่โรงเรียนมี  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก  มีนักเรียนน้อย ทำให้ได้รับงบประมาณน้อยตามสัดส่วนของนักเรียน
        สพฐ. จึงขอให้ สพท. แจ้งทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนในสังกัดและขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้
    1. สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการ และให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    2. สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานทางธุรการ การสื่อสารและการบริหาร  เป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครู  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด
    3. การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนนักเรียนได้โดยตรง สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้อินเทอร์เน็ตมากๆ  สพฐ. จะสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน และเหตุผลในการใช้งาน
    4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการใดๆ เลยหลังจากยกเลิก Moenet ให้ สพท. สำรวจและประสานผู้ให้บริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบข้อมูล กรณีที่ สพท. สามารถนำอุปกรณ์ใดๆ มาใช้รับสัญญานเพื่อให้โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตได้ ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสานโดยตรงกับ ผอ.สทร.
       5. ให้ สพท. รายงานข้อมูลทางออนไลน์ตามแบบที่ทาง สทร. จะแจ้งประสานให้ทราบทุกวัน จนกว่าโรงเรียนจะมีอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียน
      6. สพฐ. ขอนัดประชุมทางไกลเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจาก ผอ.สพท. ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น. จึงขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องประชุมตามวัน เวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ..../......นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ. วันที่ : 04 ม.ค. 61 เผยแพร่โดย : View : 133


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.201.102
Online อยู่ : 1
วันนี้ 253
เมื่อวานนี้ 261
เดือนนี้ 3,508
ปีนี้ 13,365
รวมทั้งหมด 13,365
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 19-12-2018 )