สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-10-30] นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 View : 63

[2018-08-26] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการฯ ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน View : 334

[2018-08-16] เรื่อง  คำชี้แจงเลื่อนขั้น 1 ตค.61+ฟอร์มดำเนินการ View : 245

[2018-08-08] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม View : 328

[2018-08-03] บัญชีรายชื่อตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561 View : 312

[2018-07-27] แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการการฝ่ายพลเรือน View : 107

[2018-06-21] ประกาศโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะของโรงเรียนในการบริการรับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 70

[2018-06-04] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม View : 228

[2018-06-02] ประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ว.30 (ย้าย) View : 120

[2018-06-02] ประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ว.29 (โอน) View : 114

[2018-05-30] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง View : 318

[2018-05-10] สำรวจข้อมูลจำนวนครู นักเรียน (10 มิ.ย.) และความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี ในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 View : 186

[2018-05-09] คู่มือการปฏิบัติงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 View : 61

[2018-05-09] รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาการรับนักเรียนและการสำมะโนประชากรวันยเรียน ปีการศึกษา 2561" View : 90

[2018-05-04] ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 View : 210

[2018-04-11] การป้องกันภัยช่วงปิดเทอม View : 52

[2018-04-11] แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน.) View : 52

[2018-03-31] ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ลำปาง เขต 1 View : 64

[2018-03-27] แนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 View : 85

[2018-03-20] ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 View : 62

[2018-03-20] ขออนุมัติราคากลางโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 View : 62

[2018-03-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข ม-4109 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 65

[2018-03-14] ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 View : 130

[2018-03-14] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 View : 111

[2018-03-07] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 View : 146


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.185.49
Online อยู่ : 3
วันนี้ 251
เมื่อวานนี้ 243
เดือนนี้ 2,534
ปีนี้ 12,391
รวมทั้งหมด 12,391
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 14-12-2018 )