สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด วันที่ 10 มิถุนายน 2507
ภูมิลำเนา ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประวัติการศึกษา

วุฒิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วุฒิอื่น ๆ สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ห้า ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการรับราชการ

29 กรกฎาคม 2530 - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สปอ.ไทรงาม สปจ.กำแพงเพชร
2 สิงหาคม 2534 - นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร
26 กุมภาพันธ์ 2536 - ผู้ช่วยศึกษาธิการกิ่งอำเภอบ่อเกลือ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
14 กุมภาพันธ์ 2537 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาหมื่น (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาหมื่น จ.น่าน
3 มกราคม 2540 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน
1 ตุลาคม 2540 - ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
25 พฤศจิกายน 2542 - ศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
25 กันยายน 2545 - ศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
5 พฤศจิกายน 2545 - ศึกษาธิการอำเภอไทรงาม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร
7 กรกฎาคม 2546 - ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
1 มีนาคม 2547 - ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
22 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 52.91.185.49
Online อยู่ : 4
วันนี้ 268
เมื่อวานนี้ 243
เดือนนี้ 2,551
ปีนี้ 12,408
รวมทั้งหมด 12,408
Record: 399 (26.11.2018)
( Counter 14-12-2018 )