สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 -::- www.lpg1.go.th

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562

https://drive.google.com/drive/folders/10qhehDe0hwwPKkKLKuXM8RUzzANUwGbr?usp=sharing

หนังสือเชิญรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62>>>>>ฉบับแก้ไข ศธ04011-ว354 เรื่องขอเชิญรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี62
กำหนดการประชุมทางไกล 15 มีนาคม 2562 >>>>กำหนดการ
(ร่าง) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 2562 (PDF)>>>>>2ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ62 15 มีค62 PDF update 12 มีนาคม 2562
Power Point ตัวชี้วัดฯ ปี 2562 (PDF)>>>>>>>ppt ตัวชี้วัด 2562 ทั้งหมด V.2 12 มี.ค.   update 12 มีนาคม 2562
Power point บรรยายพิเศษ ผอ. กพร. (PDF)>>>>>>>>open_director by ผอ กพร update 14 มีนาคม 2562


เอกสารประกอบ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)


แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)


ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1
สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 14 : การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTVเรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

เปิดอ่าน

เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

18 มี.ค. 62  30

เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562 https://drive.google.com/drive/folders/10qhehDe0hwwPKkKLKuXM8RUzzANUwGbr?usp=sharing

เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562

2019-03-15   8

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

2019-02-20   126

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู

2019-01-10   554

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1  ประจำปี  2562  (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  9 – 29  มกราคม  2562)  พร้อมปฏิทินการดำเนินการย้าย

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1  ประจำปี  2562  (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  9 – 29  มกราคม  2562)  พร้อมปฏิทินการดำเนินการย้าย

2019-01-10   650

[2018-12-03] คู่มือค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปี 2562 View : 159

[2018-10-31] คู่มือการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 View : 231

[2018-06-12] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 View : 99

[2018-06-06] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต DLTV DLIT ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 114

[2018-06-06] ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) View : 99

[2018-06-05] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 89

[2018-06-05] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ-ห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 85

[2018-06-05] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง View : 92

[2019-03-18] เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) View : 21

[2019-02-20] ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม View : 36

[2019-01-10] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู View : 117

[2019-01-10] บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประจำปี 2562 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562) พร้อมปฏิทินการดำเนินการย้าย View : 150

[2018-11-07] กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู View : 117

[2018-11-01] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประกาศ ณ 29 ตุลาคมค 2561 View : 152

[2018-08-16] คำชี้แจงเลื่อนขั้น 1 ตค.61 + ฟอร์มดำเนินการ View : 152

[2018-08-08] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม View : 129

[2019-01-03] นโยบายการรับนักเรียน 2562 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 View : 83

[2019-01-03] ทร.14 เด็กเกิด 2555 เข้า ป.1 ปี 2562 View : 42

[2019-01-03] แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 View : 30

[2019-01-03] เขตพื้นที่บริการระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 (ข้อมูล ณ มกราคม 2562) View : 35

[2018-12-19] นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 View : 36

[2018-06-21] รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 View : 211

[2018-06-06] แบบ พฐ. การศึกษาภาคบังคับ View : 121

[2018-06-06] คู่มือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว (Home School) View : 88
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประวัติส่วนตัว


นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 
นางวรางคณา  ไชยเรือน
นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 
   

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.243.17.113
Online อยู่ : 1
วันนี้ 305
เมื่อวานนี้ 273
เดือนนี้ 3,739
ปีนี้ 16,907
รวมทั้งหมด 32,151
Record: 464 (23.01.2019)
( Counter 19-03-2019 )