[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดดูทั้งหมด

หนังสือราชการแจ้งแจ้งโรงเรียนในสังกัดฯ (e-office) สพป.ลำปาง เขต 1

เปิดดูทั้งหมด

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-filing) สพฐ.

เปิดดูทั้งหมดภาพกิจกรรม สพป.ลำปาง เขตหนึ่ง
ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1


นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายสมเกียรติ ปงจันตา นายสมเกียรติ ปงจันตา
นางวรางคณา  ไชยเรือน นางวรางคณา ไชยเรือน
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายประสิทธิ์ พรมศรี
นายประสิทธิ์ พรมศรี

Banner Link

ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปี 2561
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in D:\AppServ\www\Web2016\Statistics\index.php on line 21

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in D:\AppServ\www\Web2016\Statistics\index.php on line 40
Could not connect to MySQL